หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | แกลเลอรี่ | ฝึกอบรมพนักงานโรงแรม | หลักสูตรที่เปิดสอน | ED วีซ่า | ทำวีซ่าไปต่างประเทศ | บริการอื่นๆ | ติดต่อเรา

วีซ่านักเรียน
วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่สะดวกสบายและถูกที่สุดถ้าคุณต้องการอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 6 เดือน  กระบวนการขอว่ซ่าก็ง่ายและเราจะช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการ  นอกจากนี้คุณสามารถอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ต้องออกจากประเทศไทยถ้าคุณเรียนการพูด,ความเข้าใจ,การอ่าน,และการเขียนเกี่ยวกับภาษาไทย  ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกใหม่และสนุกสนานมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้
ขอย้ำว่าถ้าคุณได้วีซ่านักเรียนคุณจะไม่ต้องออกจากประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหลายปีตราบเท่าที่คุณยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนเรา เราขอรับประกันว่าคุณจะได้วีซ่านักเรียนและวีซ่านักเรียนนี้ออกให้กับนักเรียนที่มาจากทุกๆประเทศได้
เราไม่เพียงแต่ออกวีซ่านักเรียนเท่านั้น  แต่เราสามารถช่วยเหลือในการออกวีซ่าทุกๆประเภท  อาทิเช่น วีซ่าสำหรับคนที่เกษียณจากการทำงาน,วีซ่าของคู่ที่สมรสกัน,วีซ่านักท่องเที่ยว,และเกี่ยวกับการต่อวีซ่าของทุกประเภทโดยที่ไม่ต้องออกไปต่อที่ต่างประเทศ

วีซ่าสำหรับประเทศในแถบยุโรปซึ่งออกให้กับคนไทย
ถ้าคุณต้องการให้คู่สมรสคนไทยของคุณ หรือเพื่อนคนไทยของคุณกลับไปที่ประเทศของคุณด้วย  เราสามารถช่วยคุณให้ได้รับวีซ่าได้สำหรับแทบทุกประเทศในแถบทวีปยุโรป  ทุกประเทศทำได้ 2 ประเภทคือวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าสำหรับคู่สมรส

1.   วีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับประเทศในแถบยุโรปนั้นง่ายถ้าคุณกรอกเอกสารให้ครบและเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม   แต่สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวนี้จะมีอายุเพียง 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี

2.   ถ้าคุณตั้งใจจะแต่งงานกับคนต่างชาติในปะเทศแถบยุโรป กระบวนการขอวีซ่าจะยากซับซ้อนขึ้น และเอกสารหลักฐานจะต้องใช้รายละเอียดมากขึ้น 
ที่เพิ่มเติมยังมีบางประเทศตัวอย่างเช่น เนเธอแลนด์, เยอรมัน, และอังกฤษ คุณจะต้องสอบผ่าน  A 1 และสอบอย่างอื่นที่เกี่ยวกับภาษาเราสามารถช่วยคุณเตรียมการในการสอบทั้งหลายได้โดยโรงเรียนของเราสำหรับวีซ่าชนิดนี้จะออกให้คุณโดยมีอายุ 1 ปี  และมีทางเลือกให้คุณต่อวีซ่าชนิดวีซ่าของประเทศในแถบยุโรปได้อีก
เพียงส่งอีเมลของคุณมา และเราสามารถช่วยคุณได้เป็นส่วนตัวทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น

 

 

The Genius Language School

39/9 Prabaramee Rd., Patong, Kathu,Phuket 83150 | Mobile : 095-979-9359, 099-516-9959 TEL. : 076-296029 | email : aood16@hotmail.com